Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Nie łykaj jak pelikan – szkolenia z zakresu świadomego zaciągania zobowiązań finansowych

Opis projektu zorganizowanej przez firmę Najda Consulting akcji „Nie łykaj jak Pelikan”

 

Przeczytaj więcej o akcji:

Konferencja otwierająca projekt “Nie łykaj jak pelikan – szkolenia z zakresu optymalnego doinwestowania MŚP”

Beneficjent:

Najda Consulting

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany w ramach poddziałania 8.1.1 Wspieranie Rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis projektu: W ramach projektu w okresie od marca 2012 roku do października 2013 roku organizowane były szkolenia obejmujące promocję i edukację w zakresie konieczności i dostępnych możliwości pozyskiwania kapitału dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Szkolenie przewidziane były głównie dla właścicieli firm, pracowników odpowiedzialnych za finanse firmy np. księgowych, dyrektorów finansowych, kierowników jak również do właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych. Zakres szkolenia:

  1. Panel edukacyjny związany z akcją „Nie łykaj jak Pelikan”.
  2. Możliwości finansowania inwestycji z kredytów bankowych.
  3. Co się bardziej opłaca – kredyt czy leasing?
  4. Finansowanie bieżącej działalności firm w tym limity, konta, kredyty obrotowe.
  5. Zmiany w systemie emerytalnym w Polsce.
  6. Finansowanie inwestycji w sektorze MSP z kredytów z banków zagranicznych jako alternatywa dla ofert z polskich banków.
  7. Przygotowanie dokumentacji kredytowej w szczególności danych finansowych w celu uzyskania kredytu dla firm.
  8. Incjatywa JEREMIE jako alternatywna forma zabezpieczenia kredytu.
  9. Źródła finansowania inwestycji w sektorze MSP w powiązaniu z dofinansowaniem UE i kredytami pomostowymi.
  10. Coaching – polegający na studium przypadku.

Całkowita wartość inwestycji: 495 224,00 zł Wysokość dofinansowania: 495 224,00 zł

Obejrzyj filmik;

PREZENTACJE NASZYCH PROJEKTÓW

Obejrzyj projekty unijne, które pozyskaliśmy dla klientów oraz inwestycje, którymi zarządzaliśmy i prowadziliśmy nadzór inwestorski