Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Najda Consulting sp. z o.o. sp. k. Inżynierem Kontraktu dla projektu „Rozwój usług o charakterze społecznym, kulturalnym i sportowym na obszarze Gminy Resko”

Najda Consulting sp. z o.o. sp. k. jako Inżynier Kontraktu prowadzi szereg innowacyjnych projektów w sektorze budowlanym. Od dnia dzisiejszego zakres zadań naszego Działu Realizacji Projektów Inwestycyjnych powiększył się o kolejny kontrakt.  2 września 2020 została podpisana umowa przez Najda Consulting sp. z o.o. sp. k. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.: „Rozwój usług o charakterze społecznym, kulturalnym i sportowym na obszarze Gminy Resko”.

 

Informacja o projekcie

Projekt pn. „Rozwój usług o charakterze społecznym, kulturalnym i sportowym na obszarze Gminy Resko” uzyskał dofinansowanie unijne  w ramach działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Firma Najda Consulting pozyskała dofinansowanie na tę inwestycję (więcej na ten temat: Ponad 19 mln zł dofinansowania unijnego dla naszych klientów na projekty w obszarze rewitalizacji!), a także będzie odpowiedzialna za rozliczanie środków unijnych w tym projekcie.

Całkowity koszt projektu wynosi 5 308 677,52 zł natomiast wartość dofinansowania wynosi 3 981 508,08 zł.

Celem inwestycji jest rozwój systemu usług o charakterze społecznym, kulturalnym, oświatowym i sportowym, poprzez modernizację i rozbudowę istniejącej infrastruktury, oraz budowę nowych obiektów przeznaczonych do świadczenia ww. usług.

Zadania inwestycyjne w projekcie

Realizacja projektu pn.: „Rozwój usług o charakterze społecznym, kulturalnym i sportowym na obszarze Gminy Resko” będzie obejmować następujące działania inwestycyjne:

Rok 2020

 1. Ciągi komunikacyjne –budowa chodnika i drogi na ul. Sportowej w Resku
 2. Budowa świetlicy w Mołstowie– wraz z pompą ciepła i instalacją fotowoltaiczną oraz wyposażeniem.

Rok 2021

 1. Budowa boiska w Starogardzie

Rok 2022

 1. Budowa sceny z zagospodarowaniemw Parku Miejskim w Resku – wyposażona w instalację elektroenergetyczną niezbędną dla urządzeń scenicznych.
 2. Budowa świetlicy w Siwkowicach– wraz z pompą ciepła i instalacją fotowoltaiczną oraz wyposażeniem.

Zakres zadań Inżyniera Kontraktu

Od 2 września 2020 Najda Consulting sp. z o.o. sp. k. pełni także funkcje Inżyniera Kontraktu  dla tego projektu. Zakres usług Inżyniera Kontraktu w tym projekcie obejmuje:

 • zweryfikowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 • przygotowanie dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy robót ,
 • nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno- budowlanej, instalacji sanitarnych oraz elektrycznej,
 • rozliczanie przyznanych środków unijnych,
 • dokonywanie odbiorów robót budowlanych, w tym odbioru końcowego oraz sprawdzenia i weryfikacji poprawności i kompletności dokumentów odbiorowych,
 • oddanie inwestycji do użytkowania.

 

PREZENTACJE NASZYCH PROJEKTÓW

Obejrzyj projekty unijne, które pozyskaliśmy dla klientów oraz inwestycje, którymi zarządzaliśmy i prowadziliśmy nadzór inwestorski