Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Koncepcja projektowa zagospodarowania terenów rekreacyjnych plaży miejskiej w Wolinie

Firma Najda Consulting sp. z o.o. s.k. przygotowała dla gminy Wolin koncepcję zagospodarowania obszaru plaży miejskiej wraz z terenami przyległymi. Koncepcja ta posłuży do pozyskania przez gminę dotacji unijnych na realizację inwestycji.

Koncepcja projektowa zagospodarowania terenów rekreacyjnych plaży miejskiej w Wolinie

 

Stan istniejący

Teren inwestycji znajduje się w Wolinie przy ul. Słowiańskiej w miejscu tzw. plaży miejskiej, która zlokalizowana jest wzdłuż brzegu Dźwiny. Obecnie teren użytkują okoliczni mieszkańcy, wędkarze. Na terenie inwestycji znajduje się wiata rekreacyjna, dwa stałe pomosty z pokładem drewnianym, oraz urządzenia rekreacyjne i elementy małej architektury. Wszystkie te elementy są w znacznym stopniu zniszczone.

Teren nie jest ogrodzony, wjazd odbywa się od strony ulicy Słowiańskiej.

Koncepcja projektowa zagospodarowania terenów rekreacyjnych plaży miejskiej w Wolinie

Projekt koncepcyjny

Głównym założeniem projektu jest uporządkowanie terenów i ich rewitalizacja do pierwotnej funkcji plaży miejskiej wraz z funkcjami towarzyszącymi – dopełniającymi. Projektowane jest nowe zagospodarowanie układu komunikacyjnego: ciągów kołowo-pieszych, dojść i zejście na pomosty. Głównym punktem założenia urbanistycznego jest molo w formie okręgu z towarzyszącą infrastrukturą oraz pomost widokowy, pomost rekreacyjny z sauną, taras przed budynkiem wielofunkcyjnym. Celem koncepcji jest stworzenie przyjaznej przestrzeni dla użytkowników, a przede wszystkim zapewnienie dostępu do wody i docelowo stworzenie kąpieliska – głównie dla lokalnych mieszkańców. W związku z powyższym na terenie przewiduje się rewitalizację obszaru plaży z zastosowaniem siedzisk terenowych, oraz rewitalizację terenów rekreacyjnych z zastosowaniem placów tematycznych dedykowanych różnym grupom wiekowym:

  • dzieci – plac zabaw,
  • młodzież – park wspinaczkowy,
  • dorośli – siłownia plenerowa.

Koncepcja projektowa zagospodarowania terenów rekreacyjnych plaży miejskiej w Wolinie

 

Program użytkowy – szczegóły

Program użytkowy został podzielony na dwie strefy funkcjonalne:

  • strefa rekreacji biernej:

– strefa relaksacyjna – pomost widokowy

– terenowe siedziska

– polana rekreacyjno – piknikowa

– pomost spacerowo – widokowy

– miejsca wypoczynku, tarasy rekreacyjno – edukacyjne

– sezonowa strefa wypoczynkowa z wiszącymi hamakami i siedziskami

– sauna z otwarciem widokowym na rzekę

  • strefa rekreacji czynnej:

– kajaki, rowery wodne

– siłownia plenerowa

– plac zabaw dla dzieci

– park linowy

· strefa plażowa

– plaża miejska

– taras przed budynkiem wielofunkcyjnym

· strefa cieków wodnych.

Koncepcja projektowa zagospodarowania terenów rekreacyjnych plaży miejskiej w Wolinie

 

PREZENTACJE NASZYCH PROJEKTÓW

Obejrzyj projekty unijne, które pozyskaliśmy dla klientów oraz inwestycje, którymi zarządzaliśmy i prowadziliśmy nadzór inwestorski