Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Od Stażysty do Specjalisty

Beneficjent: Najda Consulting

Zobacz także: Nie łykaj jak pelikan – szkolenia z zakresu świadomego zaciągania zobowiązań finansowych

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany w Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Opis projektu:

Projekt „Od Stażysty do Specjalisty” (wartość przyznanego dofinansowania  1 966 368,55 zł), którego liderem jest firma Najda Consulting , partnerem natomiast firma  Bilfinger Mars Offshore Sp. z o.o. , zaoferował wsparcie grupie 180 osób w wieku 18-30 lata, które pozostawały bez zatrudnienia, w tym osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne. Dzięki zaplanowanemu w projekcie wsparciu zakwalifikowane osoby odbyły spotkania z doradcą zawodowym, który kierował je na odpowiednio dobrane pod kątem ich predyspozycji szkolenia zawodowe (m.in. kursy spawania, operatorów urządzeń dźwigowych, elektryk, monter konstrukcji stalowych). Po odbyciu szkoleń uczestnicy projektów kierowani byli na płatny 3-miesięczny staż w firmie Bilfinger Mars Offshore Sp. z o.o., która  uruchomiła w Szczecinie fabrykę zajmującą się produkcją stalowych fundamentów wielkogabarytowych dla morskich siłowni wiatrowych. Koszt inwestycji powstania fabryki wynisł ok. 350 mln zł. Inwestycja została zlokalizowana na terenie Stoczni „Gryfia” w Szczecinie. Docelowo firma Bilfinger Mars Offshore Sp. z o.o planuje zatrudnić w nowobudowanej fabryce 1000 osób! Po zakończeniu stażu firma Bilfinger Mars Offshore Sp. z o.o. zatrudniła m.in. 60% uczestników zrealizowanych szkoleń.

Wartość projektu 1 966 368,55

Dofinansowanie 1 966 368,55

PREZENTACJE NASZYCH PROJEKTÓW

Obejrzyj projekty unijne, które pozyskaliśmy dla klientów oraz inwestycje, którymi zarządzaliśmy i prowadziliśmy nadzór inwestorski