Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Gmina Rewal – podpisanie umowy o dofinansowanie oczyszczalni w Pobierowie

Dnia 21 lutego 2009 roku w Koszalinie Gmina Rewal podpisała pierwszą w naszym województwie a drugą w Polsce umowę o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na realizację projektu “Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pobierowie – Gmina Rewal”.

Pisanie wniosków unijnych przez profesjonalistów przynosi efekty!

Pan Andrzej Najda, dyrektor firmy Najda Consulting, która przygotowała wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, został zaproszony na uroczystą inaugurację podpisania umowy w obecności Ministra Środowiska Stanisława Gawłowskiego.

Zakres inwestycji

Inwestycja dotyczy rozbudowy komunalnej oczyszczalni ścieków w Pobierowie wraz z modernizacją urządzeń części mechanicznej oczyszczalni i urządzeń gospodarki osadowej, w celu poprawy jakości oczyszczonych ścieków, zachowania stabilności procesów oczyszczania oraz zwiększenia przepustowości oczyszczalni.

 

 

PREZENTACJE NASZYCH PROJEKTÓW

Obejrzyj projekty unijne, które pozyskaliśmy dla klientów oraz inwestycje, którymi zarządzaliśmy i prowadziliśmy nadzór inwestorski