Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Firmy przywykły do współistnienia dwóch ścieżek finansowania tzn.: zwrotnej (instrumenty finansowe) i bezzwrotnej (dotacje). Pojawienie się w ścieżce Smart hybrydy obu ścieżek finansowania w postaci dotacji zwrotnej wywołało jednak niemałą konsternację.

   

  Czym jest Dotacja warunkowa?

  Dotacja warunkowa, o której przedsiębiorca może przeczytać, w dokumentach opublikowanych na stronach PARP i NCBiR jest nową formą wsparcia. Została on określona w artykule 57 rozporządzenia ogólnego.  Zgodnie z definicją podlega ona pełnemu lub częściowemu zwrotowi, a jej zwrot jest uzależniony od spełnienia określonych warunków. A te, w przypadku ścieżki Smart, zdefiniowano w załączniku nr 1 do Umowy, którym są „Szczegółowe warunki realizacji modułów”.

   

  Czy każda dotacja w ścieżce Smart będzie dotacją warunkową?

  Nie. Nabór realizowany jest w sposób modułowy i z 2 obligatoryjnych oraz 5 fakultatywnych modułów z dotacją warunkową przedsiębiorca spotka się tylko w jednym z nich. Dotacja warunkowa występuje tylko w module Wdrożeniu Innowacji.

  Należy zauważyć, iż jest to moduł wzbudzający największe zainteresowanie przedsiębiorców, bo to we Wdrażaniu innowacji firmy mogą pozyskać dotacje na zakup nowych urządzeń czy też wykonanie robót budowlanych. W tym module dofinansowanie składać się będzie z części zwrotnej i bezzwrotnej w proporcjach zależnych od kategorii do której zalicza się przedsiębiorstwo.

  Przedsiębiorstwo Część bezzwrotna (%) Część zwrotna (%)
  Mikro lub małe 50 50
  Średnie 40 60
  Duże 30 70

   

   Kiedy trzeba będzie „oddać” część zwrotną?

  Wtedy, kiedy przedsiębiorca nie osiągnie odpowiednich przychodów z przeprowadzonej inwestycji. Stosując dotację warunkową instytucje przeprowadzające nabór, niejako nagradzają przedsiębiorcę za komercyjny sukces zrealizowanej inwestycji. Nieudana komercjalizacja wdrożonej innowacji może okazać się pułapką, która może doprowadzić do zwrotu nawet 100% części zwrotnej dotacji.

  W ścieżce Smart w module Wdrożenie Innowacji przedsiębiorca będzie musiał dokonać kalkulacji współczynnika „R”, który służy określeniu poziomu zwrotu części zwrotnej dotacji warunkowej:

  R= (suma przychodów netto z 4 lat/wysokość dotacji zwrotnej*100%)-100%

  Przedsiębiorca po zrealizowaniu projektu w module Wdrożenie innowacji, rozpocznie 4-letni okres wdrożeniowy, po którym będzie musiał wykazać, że przychody wygenerowane w wyniku realizacji projektu będą odpowiednio wysokie w stosunku do kwoty przyznanej mu części zwrotnej.

  W związku z powyższym instytucje organizujące nabór zabezpieczyły sobie w projekcie umowy prawo do zażądania od przedsiębiorcy dodatkowych informacji lub dokumentów, które okażą się niezbędne do ustalenia kwoty dotacji warunkowej do zwrotu. Będą one mogły także powołać eksperta zewnętrznego, który potwierdzeni prawidłowość sporządzenia dokumentacji.

   

  Jak to wygląda na przykładzie dotacji wysokości 1 mln PLN – case study

  Załóżmy, iż dotację warunkową otrzymał mikroprzedsiębiorca. Dla ułatwienia przyjmijmy, że wysokość przyznanej mu dotacji warunkowej to równy milion PLN. Części zwrotna i bezzwrotna dotacji warunkowej wyniosą wtedy równo po 500 tys. Zakładając, że w ciągu 4 lat suma przychodów z infrastruktury wytworzonej w ramach projektu wyniosła 290 tys. przykładowy mikroprzedsiębiorca będzie miał do zwrotu 250 tys. PLN!

  Czy firma będzie musiała zwrócić całą część zwrotną dotacji warunkowej?

  Tylko wtedy, gdy współczynnik „R” osiągnie poziom poniżej 20% części zwrotnej dotacji. Oto jak to wygląda w przypadku MŚP:

  Współczynnik „R” w % Zwrotna część dotacji warunkowej do zwrotu w %
  Poniżej 20 100
  20-40 35
  40-60 30
  60-80 25
  80-90 20
  90-100 10
  Powyżej 100 5

   

  W sytuacji, kiedy współczynnik „R” przekroczy 100% kwoty części zwrotnej, przedsiębiorca nadal będzie zobligowany do zwrotu 5 % części zwrotnej dotacji warunkowej.

  Zwrot określonej w ten sposób części zwrotnej dotacji warunkowej będzie możliwy w bezodsetkowych ratach do maksymalnie 36 miesięcy. Jednakże, skracając ten okres przedsiębiorca będzie mógł uzyskać umorzenie części kwoty podlegającej zwrotowi (najwięcej 10% w przypadku spłaty jednorazowej do 30 dni).

  Zwrócone kwoty, będą podlegać re-użyciu na kolejne programy wsparcia przedsiębiorców.

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych