Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Gminie Choszczno

Opis projektu pod nazwą: „Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Gminie Choszczno”

Zobacz także inny projekt: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pobierowie – Gmina Rewal

Beneficjent:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Choszcznie

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Opis projektu:

W ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Gminie Choszczno” zostaną wykonane: przebudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Choszcznie wraz z infrastrukturą wodno- kanalizacyjną, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w południowej części miejscowości Piasecznik oraz zostanie wdrożony system zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną GIS.

Wartość projektu 40 882 027,24 zł

Dofinansowanie 20 817 384,33 zł

PREZENTACJE NASZYCH PROJEKTÓW

Obejrzyj projekty unijne, które pozyskaliśmy dla klientów oraz inwestycje, którymi zarządzaliśmy i prowadziliśmy nadzór inwestorski